خدمات

خدمات

چهارشنبه, 08 اسفند 1397 00:25

قالبسازی

قالبسازی - 3.0 out of 5 based on 2 votes
قالبسازی - قالب سازی
چهارشنبه, 08 اسفند 1397 00:16

قالب سنبه ماتریس

قالب سنبه ماتریس - 5.0 out of 5 based on 1 vote
قالب سنبه ماتریس
چهارشنبه, 08 اسفند 1397 00:16

قالبسازی دایکاست

قالبسازی دایکاست - 3.0 out of 5 based on 2 votes
قالبسازی دایکاست
چهارشنبه, 08 اسفند 1397 00:15

تزریق پلاستیک

تزریق پلاستیک - 5.0 out of 5 based on 1 vote
تزریق پلاستیک
چهارشنبه, 08 اسفند 1397 00:15

قالبسازی پلاستیک

قالبسازی پلاستیک - 5.0 out of 5 based on 1 vote
قالبسازی پلاستیک فرآیند ساخت قالبهای پلاستیک و نوع تولیدات متشکل از